78. MŠ Plzeň – varna a mytí provozního nádobí

text